ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی بر حق برخورداری از محیط زندگی سالم و عاری از میکروب تاکید می‌کند بر این اساس مقابله با شیوع امراض مسری و همه‌گیر از نخستین حقوق شهروندان است.
1399/4/2    
بازدید: 178
 نمره شهرداری سنندج در شرایط قرمز کرونایی
ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی بر حق برخورداری از محیط زندگی سالم و عاری از میکروب تاکید می‌کند بر این اساس مقابله با شیوع امراض مسری و همه‌گیر از نخستین حقوق شهروندان است.
بر همین مبنا دستگاه‌های اجرایی و بهداشتی بر اساس شرح وظایف قانونی و اجرایی می بایست با تمام توان و امکانات موجود می بایست تلاش کنند تا به مبارزه با بیماری در شرایط شیوه بپردازند.
در شرایط کنونی که به واسطه «اعلام وضعیت قرمز شیوع کرونا» به جرات می توان گفت بدترین ایام تجربه شده در تاریخ مکتوب شهر سنندج رقم می خورد؛ «شهرداری سنندج به عنوان یکی از دستگاه های اصلی متولی در مبارزه با بیماری های واگیر» چه اقدامات متناسبی انجام داده است؟
اگر چه در میان فعالیت های انجام شده گندزدایی یومیه معابر و مکان های تجمع قابل توجه است اما به نظر می رسد به هیچ روی؛ محدود بودن اقدامات به «ممانعت تردد خودرو از یک خیابان» و یا «خاموش کردن چراغ پارک ها در شب جهت جلوگیری از تجمع شهروندان» از سوی شهرداری سنندج متناسب با عمق بحران کنونی نیست.
مجموعه ای محدود از اقدامات کنترلی و محدود کننده با کمترین سطح توجه به حوزه فرهنگ و آموزش در یک «شهر فرهنگی»، بیانگر  «نقص مشهود مدیریت شهرداری سنندج» در شرایط کنونی است؛ این روز ها جان مردم در خطر است؛ سلامت؛ امنیت روانی؛ اقتصادی و اجتماعی شهر هزار تپه در مخاطره جدی است و در چنین شرایطی انتظار می رود مدیریت شهری با رویکردی مسوولانه و در نهایت جدیت متناسب با شرایط کنونی از تمام پتانسیل های موجود جهت عبور از این بحران استفاده نماید.