معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی کردستان از انجام خدمات روبنایی با اجرای پروژه های احداث واحدهای تجاری، ساخت مدرسه و مسجد در سایت های مسکن مهر کردستان خبر داد.
1399/3/21    
بازدید: 148
برنامه های راه و شهرسازی کردستان برای انجام خدمات روبنایی سایت های مسکن مهر
معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی کردستان از انجام خدمات روبنایی با اجرای پروژه های احداث واحدهای تجاری، ساخت مدرسه و مسجد در سایت های مسکن مهر کردستان خبر داد.
عرفان مرادی گفت: ساخت واحدهای تجاری در سایت های مسکن مهر از جمله الزامات است و این اداره کل در همین راستا پروژه های متعددی را در دستور کار قرار داده که میتوان به پروژه های واحدهای تجاری مسکن مهر دگایران (6 واحد)، واحدهای تجاری مسکن مهر میدان امام حسین قروه ( 9 واحد ) اشاره کرد که در دوفاز 6 و 3 واحدی در حال انجام می باشد.
مرادی ادامه داد: دو پروژه احداث واحد تجاری در مسکن مهر بهاران سنندج نیز به صورت مشارکتی ساخته شده که مقرر است در قالب مزایده عمومی واگذار گردد.
وی همچنین از پروژه های تجاری در مساکن مهر شهرستانهای قروه ، کامیاران، سقز و بیجار در قالب پنج پروژه و 45 واحد خبر داد و گفت: در سالهای گذشته نیز 20 باب مغازه تجاری در سایت های مسکن مهر سنندج و دیواندره به بهره برداری رسیده است.
عرفان مرادی در ادامه با اشاره به خدمات روبنایی که توسط راه و شهرسازی کردستان انجام شده گفت : ساخت دو باب مدرسه 12کلاسه در سایت مسکن مهر بهاران سنندج و شهرک آفتاب بیجار با اعتبار 50 میلیارد ریال، ساخت مسجد در سایت مسکن مهر بهاران سنندج بااعتبار 7 میلیارد ریال و کمک به ساخت مسجد در سایت های همجوار مسکن مهر بهاران به مبلغ 15 میلیارد ریال از جمله اقداماتی بوده که میتوان از آنها نام برد.