اهمیت حفاظت از سلامت آب و کنترل بر ورود آلاینده های وارده به سد قشلاق سنندج به عنوان منبع اصلی تامین آب شرب مرکز استان بر کسی پوشیده نیست.
1399/3/18    
بازدید: 195
سد وحدت سنندج و مخاطرات ناشی از ضعف نظارت بر حریم و حاشیه
اهمیت حفاظت از سلامت آب و کنترل بر ورود آلاینده های وارده به سد قشلاق سنندج به عنوان منبع اصلی تامین آب شرب مرکز استان بر کسی پوشیده نیست.
سال های اخیر در حاشیه و حریم سد وحدت (قشلاق) سنندج فعالیت های غیر قانونی متنوع و گسترده ای از جمله احداث بنا و تاسیسات و همچنبن باغداری صورت گرفته است.
ورود آلاینده هایی همچون فاضلاب روستاهای بالادست به دریاچه سد اگر چه با احداث تصفیه خانه قابل کنترل بوده و به کندی در حال اجراست، اما آنچه در این میان به نظر راه شده می آید؛ توجه به آبشویی کودهای کشاورزی و سموم آفت کش زمین های زراعی بالا دست سد و ورود مقادیر قابل توجهی از آلاینده های فسیلی حاصل تعدد موتور های پمپاژ  دیزلی موجود در حریم این سد است که تهدیدی جدی برای سلامت منبع آب آشامیدنی این شهر محسوب می شود.
بر اساس  اصل 50 قانون اساسی، حفاظت‏ محیط زیست‏، یک وظیفه‏ عمومی‏ است و هر فعالیت‌ اقتصادی‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ همراه باشد، ممنوع و غیر قانونی‏ است.
چنین شرایطی که حاصل عدم نظارت و کنترل بر فعالیت ها در حریم و حاشیه سد قشلاق است متوجه کدام دستگاه اجرایی است؟
نظر به اهمیت موضوع توجه و پاسخگویی متولیان آبهای استان در این خصوص ضروری است.
راهساز به تعقیب موضوع نظارت بر قوانین حریم و حاشیه در استان خواهد پرداخت.