شرکت آب منطقه ای کردستان پاسخگو باشد
1399/3/13    
بازدید: 487
 ساخت و ساز گسترده در حریم و بستر رودخانه صلوات آباد سنندج
شرکت آب منطقه ای کردستان پاسخگو باشد.
خرید و فروش بستر رودخانه‌ها مطلقاً ممنوع است ولی با توجه ماده ۷ آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها، گاهی جهت کشت سطحی (نه اشجار) با موافقت کتبی و قبلی‌ شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است اما  مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و یا کاشت نهال و‌ درخت را ندارد.
از آنجا که بر اساس اصل 45 قانون اساسی کلیه آب‌های جاری و انهار و رودهای طبیعی از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت است لذا اشخاصی که اقدام به هرگونه تصرف غیرمجاز در این اموال نمایند باستناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
اما گویی رودخانه صلوات آباد سنندج «چه م صلوات آوا» از این قوانین مستثنی است؛ در سالهای گذشته ساخت بی رویه ویلا های شخصی، تالار ها و حتی اجرای طرح های صنعتی در این محدوده گواه اهمال «مدیریت آبی استان کردستان در حفاظت از بستر رودخانه ها است».
چنین رویکردی یعنی اهمال در اجرای قوانین؛ علاوه بر ایجاد آلودگی آبهای سطحی، آسیب های غیر قابل جبران زیست محیطی، سبب مخاطرات زمان سیلاب و آسیب های جانی و‌مالی به ابنیه و تاسیسات موجود در حریم و بستر رودخانه ها می گردد.