"مطالعات شهری بدون مردم نگاری"شهر را به صورت پدیده ای فاقد سکنه می بیند
1399/3/3    
بازدید: 139
"مطالعات شهریبدون مردم نگاری" شهر را به صورت پدیده ای فاقد سکنه می بیند.
این مطالعات اغلب شهر را به صورت مجموعه ای از نیروهای اقتصادی فرا ملی یا ملی، نخبگان محلی،
زد و بند های سیاسی، متغییر های جمعیتی، منابع پولی و زد و بندهای مربوط به زمین و
مستغلات و دیگر عوامل ماهیتاً کلان می بینند. در این دیدگاه شهر عاری از فعالیت
های روزمره، فعالیت ها، ملاقات ها و شبکه های متعدد اجتماعی توده های مردم و گروه
های مختلف با مشخصات متفاوت است.
کارشناسان و محققان و فعالان حرفه ای در حوزه مطالعات شهری و شهرسازی نیز
معمولا نقش"حرفه ای های خیمه شب باز" را برای بازار یا دولت و یا سازمان
ها ایفا می کنند.