مداخلات خودسرانه و ناپایدار، خلاف قانون شهرداری سنندج در پارک ملت سنندج باید سریعا متوقف شود
1399/3/1    
بازدید: 663
شهرداری سنندج نباید در مقابل قانون، سند مصوب ساماندهی تپه های شهر و در نهایت شهروندان قرار بگیرد
مداخلات خودسرانه و ناپایدار، خلاف قانون شهرداریسنندج در پارک ملت سنندج باید سریعا متوقف شود
تصمصیم شهرداری سنندج موجب آلودگي زيست‌محيطي وصوتي در پارک ملت و محلات مسکوني مجاور خواهد شد
به قلم: دکتر بختیار بهرامی، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان، مدیر پروژه طرح ویژه ساماندهی تپه های سنندج
با عنایت به موارد لازم‌الاجرای زیر مندرج در سند مصوب "طرح ویژه ساماندهی تپه­ های شهر
سنندج" (در تاریخ 22/07/98 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است)، مداخلات شهرداری سنندج در پارک-تپه ملت (تاريخ 30 ارديبهشت 99)، برخلاف سندفوق محسوب می­ شود و بايد بدون فوت وقت متوقف شود:
1-براساس "طرح ویژه
ساماندهی تپه­ های شهر سنندج" حفظ، ارتقا و اصلاح سبزينگي پارک ملت و پياده‌مداري آن جز اولويت‌هاي اصلي در پارک -تپه ملت است. درمقابل احياي کاربری شهربازی در پارک ملت جز
اولويت‌هاي اصلي نيست و مستلزم انجام بعضي از زيرساخت‌هاي بسيار مهم است که شهرداري کاملا به آن‌ها بي‌توجه است. بر اساس قانون، احياي کاربری شهربازی به
شرطی مورد تایید قرار مي‌گيرد که مزاحمتي براي بافت مسکوني همجوار نداشته باشد. دراين‌راستا، طبق اولویت 2 در "چشم انداز توسعه تپه ملت"، شهرداري باید نخست ازورود خودروهای شخصی به منطقه میانه و رأس ممانعت کند. در تکميل اين فاز، بايد پارکینگی
عمومی برای شهربازی و ساير فضاها، در بخش شرقی تپه دیدگاه (روبروي پارک ملت) احداث شود. شايان ذکر است در سند مذکور، تپه­ های ملت و دیدگاه در يک ساختار مرتبط و به صورت دوقلو ديده شده‌اند؛
2-به نظر مي‌رسد که مداخلات کالبدي و خاک‌برداري (در منطقه میانه تپه) به منظور احداث دیوار (خصوصي سازي بخش‌هايي ازتپه)، تصرف معابر اصلي پارک براي تامين پارکینگ شهربازي و احداث ردیفی از مغازه­ها،
در حال انجام است (تاريخ 30 ارديبهشت 99). این درحالی است که طبق "جدول شماره199: کاربری­ها و فعالیت­های پیشنهادی، پشتیبان و غیرمجاز در تپه ملت"، احداث هرگونه کاربری تجاری (شامل کلیه فعالیت­های مطروحه در مصوبه مورخ 10/03/1389شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعاریف و مفاهیم کاربری­های شهری وتعیین سرانه آن­ها) و حمل و نقل و انبارداری (شامل پارکینگ) ممنوعاست؛
3-طبق بند 2 سیاست­های معابر که در
"جدول 207: سیاست­ها و ضوابط جانمایی و احداث کاربری پارک در تپه ملت"ارائه شده است، دسترسی سواره‌هاي شخصي به معابر پارک ملت اکیداً ممنوع است.در حالی که این سند، ورود به معابر پارک را ممنوع کرده است، شهرداری اجازه تبدیل
معابر عمومي را به پارکینگ شهربازي به سرمايه‌گذار داده است. اين تصميم نه تنهامغاير "طرح ویژهساماندهی تپه ­های شهر سنندج" است، بلکه موجب آلودگي زيست‌محيطي و صوتي در پارک ملت و
محلات مسکوني مجاور خواهد شد (مخالف اولويت شماره 2 چشم انداز توسعه تپه ملت)، همچنين دسترسي و انتفاع عمومي به اين فضاي سبز قديمي به شدت محدود و مخدوش مي‌شود (مخالف سياست‌ها و ضوابط عام تپه‌هاي داخل محدوده شهر)؛4-طبق بند 1سیاست­های فضای همگانی، در "جدول 207: سیاست­ها و ضوابط جانمایی و احداث کاربری پارک در تپه ملت"، هرنوع دیوارکشی، حصارکشی و فنس کشی، خصوصی­ سازی و دیگر اقدامات مشابه در اراضی و معابر پارک ملت اکیداً ممنوع است. در حالی که اقدامات در حال انجام، موجب خصوصی سازی بخش­هایی از پارک عمومي ملت می­ شوند؛
5-طبق بند 3 سیاست­های فضای همگانی،در "جدول 207: سیاست­ها و ضوابط جانمایی و احداث کاربری پارک در تپه ملت"، هر نوع بازطراحی و دستکاری تپه، باید در راستای حفظ و ارتقاء فضاهای همگانی، پاتوق­ها و مسیرهای پیاده­روی و دوچرخه­ سواری باشد. درحالیکه برنامه‌هاي
شهرداري مداخلات در حال انجام براي اين پارک-تپه، موجب از بین رفتن فضاهای همگانی،پاتوق­ها، مسیرهای پیاده­روی و دوچرخه­سواری می­شود.
در پايان به اطلاع مي‌رساند که موارد سند فوق به تاييد بالاترين مقامات کشور در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسيده است ومتاسفانه شهرداري مشخصا درحال عدول از آن‌هاست. همچنين طرح و برنامه شهرداري براي
هرنوع مداخله در پارک ملت (به عنوان يک فضاي سبز تثبيت شده) تاکنون به تصويب کمیسیون ماده 5 نرسيده است. از اينرو، شهرداري مکلف است که از مداخلات خودسرانه، ناپايدارو مخالف "طرح ویژه ساماندهی تپه­ های شهر سنندج" به شدت پرهيز کند و خود
را در مقابل قانون کشور، طرح فرادست و در نهايت مردم و فعالين مدني قرار ندهد. پيشنهاد مبتني بر قانون اين است که شهرداري طرح پيشنهادي خود را پس از انطباق با الزامات "طرحویژه ساماندهی تپه­ های شهر سنندج" و اخذ تاييد از مراجع، اجرايي نمايد.


سنندج 30 ارديبهشت 1399