مدیرکل راه وشهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت بسیار بالای اقتصادی و اجتماعی پروژه احداث جاده جدید سنندج – مریوان گفت: این پروژه از نظر رده بندی و اهمیت در پروژه های جهش تولید دیده شده است.
1399/2/27    
بازدید: 270
 مدیرکل راه وشهرسازی کردستان:
پروژه احداث جاده جدید سنندج – مریوان اهمیت اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی برای کشور دارد
مدیرکل راه وشهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت بسیار بالای اقتصادی و اجتماعی پروژه احداث جاده جدید سنندج – مریوان گفت: این پروژه از نظر رده بندی و اهمیت در پروژه های جهش تولید دیده شده است.
محمدصدیق ثابتی ضمن بازدید از محور مریوان و جاده در دست ساخت سنندج – مریوان (تیژتیژ - گاران) از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیریکی پروژه قرار گرفت.
ثابتی اظهار کرد: طول کل واریانت در حال ساخت 52 کیلومتر است که در قالب 6 قطعه تعریف شده است که عملیات اجرایی قطعات 1و 2و 3 جمعاٌ به طول 30 کیلومتر با پیشرفت بیش از 90 درصد رو به اتمام بوده و با نصب تابلو علایم و خط کشی و همچنین روشنایی 2 دستگاه تونل «همرو و گزر دره» این سه قطعه تکمیل خواهند شد.
مدیرکل راه وشهرسازی کردستان در ادامه افزود: عملیات اجرایی قطعه 4 نیز در 2 مقطع چهار کیلومتری و 3/3 کیلومتری (واریانت روستای شیخ عطار) جمعاٌ  با اعتباری در حدود 20 میلیارد تومان کماکان در حال انجام است و عمده عملیات باقیمانده در این قطعه شامل دو دستگاه پل 8 متری و یک دستگاه پل 6 متری نیز در واریانت روستای شیخ عطار و هم چنین روسازی کل قطعه 4 می باشد.
ثابتی در خصوص قطعه 5 این پروژه گفت: طول قطعه 5 پروژه 4670 متر بوده که تاکنون 85 درصد پیشرفت داشته و اعتبار اولیه آن 630میلیارد ریال بوده که در داخل این قطعه تونلی به طول بیش از 1880 متر وجود دارد و عمده عملیات باقی مانده قطعه 5 پروژه احداث جاده جدید سنندج – مریوان اجرای 300 متر بتن کف تونل و روسازی کل قطعه می باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: قطعه 6 واریانت تیژتیژ – گاران نیز 7190متر طول دارد و با مبلغ 223 میلیارد ریال تحت پیمان بوده و هم اکنون 62 درصد پیشرفت دارد و عمده عملیات باقی مانده در این قطعه، دو دستگاه  روگذر عبور احشام و خاکریزی و روسازی کل قطعه می باشد.
مدیر کل راه و شهرسازی کردستان خاطر نشان کرد: برای انجام این حجم از عملیات در پروژه احداث جاده جدید سنندج – مریوان تاکنون بالغ بر 381 میلیارد تومان هزینه شده و اتمام و تکمیل پروژه به جز تقاطع غیر همسطح گاران حدود 250 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.