معاونت مهندسی و ساخت راه و شهرسازی كردستان گفت: طی سال گذشته در اين استان ۷۸ كيلومتر راه روستايی و بين شهری جديد احداث شده است.
1399/2/17    
بازدید: 284
⭕️ ۷۸ کیلومتر راه در کردستان ساخته شد
معاونت مهندسی و ساخت راه و شهرسازی كردستان گفت: طی سال گذشته در اين استان ۷۸ كيلومتر راه روستايی و بين شهری جديد احداث شده است.
◀️ عطاالله ایرانمنش در خصوص فعالیت حوزه راه های استان در گفتگو با راهساز اعلام کرد: اين ميزان راه احداث شده شامل ۴۰ كيلومتر راه روستايی و ۳۸ كيلومتر راه بين شهری وبزرگراهی است.
وی افزود: براي اجرای اين ميزان راه حدود يك هزار و ۹۷۰ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده كه ۳۰۰ ميليارد ريال آن مربوط به راه روستايی و ۱۶۷۰ ميليارد ريال نيز مربوط به راه های بين شهری است.
ایرانمنش با اشاره به اينكه ۴۰ كيلومتر راه روستايی احداث شده در سال گذشته در تمام شهرستان های استان انجام شده است، اضافه كرد: با اجرای اين ميزان راه ميانگين بهره مندی روستاهای استان از راه آسفالته به حدود ۴۹ درصد رسيد.
معاونت مهندسی وساخت راه و شهرسازی كردستان گفت: راه های بين شهری و بزرگراهی نيز در محورهای كامياران - مريوان، سنندج - ديواندره، سقز - مريوان، بيجار - ديواندره، بيجار - همدان و بيجار – زنجان وگردنه صلوات آباد سنندج احداث شده است.