طرح احداث پارک سوار در محدوده میدان آزادی شهر سنندج؛ با هدف روانسازی ترافیک و ساماندهی ايستگاه وسایل نقیله عمومی در هسته مرکزی این شهر اجرایی شد.
1399/2/17    
بازدید: 355
⭕️ احداث پارک سوار در میدان آزادی سنندج
✔️ طرح احداث پارک سوار در محدوده میدان آزادی شهر سنندج؛ با هدف روانسازی ترافیک و ساماندهی ايستگاه وسایل نقیله عمومی در هسته مرکزی این شهر اجرایی شد.
شهرام ملکی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در خصوص این طرح اعلام کرد؛ طرح احداث پارک سوار در تقاطع خیابان فلسطین و خیابان مولوی در پی همکاری و هماهنگی اداره کل اوقاف و آموزش و پرورش استان کردستان با مدیریت شهری صورت گرفت.
◀️ بر اساس این توافق در این طرح بخشی از حیاط آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج و نیز قسمتی از محوطه مدرسه مجاور آن به عنوان محدوده پارک سوار میدان آزادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
◀️ به گفته معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری این طرح که متعاقب دستور اکید استاندار محترم کردستان محقق گردید در کاهش و روانسازی ترافیک هسته مرکزی شهر سنندج موثر خواهد بود.