مهندس فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان حرکت بسوی سازمان الکترونیک را از اهم برنامه های سازمان در سال جاری توصیف کرد.
1399/2/16    
بازدید: 421
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان کردستان :  حرکت بسوی «سازمان الکترونیک » مهمترین برنامه سال 99
مهندس فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان حرکت بسوی سازمان الکترونیک را از اهم برنامه های سازمان در سال جاری توصیف کرد.
وی با عنوان اینکه حرکت بسوی استفاده از فناوری های نوین، تسهیل در انجام امور، گزارش گیری و شفافیت و اجرای عدالت با استفاده از سازمان الکترونیک میسر خواهد بود، اظهار داشت: راه اندازی اتوماسیون اداری، نرم افزار صدور ، تمدید و ارتقای پروانه، نرم افزار اندازیار (ماده 33) و سررسید دیجیتالی و... از جمله این فعالیت های سازمان در نیل بسوی این هدف  بشمار می آید.
وی اظهار امیدواری کرد: سازمان در سال 99 بتواند در تحکیم سازمان الکترونیک گام بردارد.
مهندس خلیل اللهی وجود شرایط کنونی، وضعیت جامعه و شیوع ویروس کرونا و همچنین لزوم حذف ارتباط های فیزیکی در محیط های اداری و پرهیز از تجمعات و امورات حضوری لزوم دستیابی به سازمان الکترونیکی را دوچندان می کند.