پاسخ استعلام حقوقی؛ بر تخلف آشکار صادر کننده جواز (شهرداری سنندج) تاکید دارد.
1399/2/15    
بازدید: 363
⭕️ تخلف شهرداری سنندج در صدور جواز
پاسخ استعلام حقوقی؛ بر تخلف آشکار صادر کننده جواز (شهرداری سنندج) تاکید دارد.
سکوت «اعضای مناسبتی شورای شهر سنندج» در مقابل تضییع حقوق موکلین چه توجیهی دارد؟
نتیجه استعلام مشاور حقوق در خصوص صدور جواز توسط شهرداری در اراضی غیر مسکونی
◀️ پرسش: در اراضی ای که دارای کاربری غیر مسکونی هستند و برابر رای دیوان شهرداری ملزم به صدور پروانه می شود در صدور پروانه ساخت جهت این اراضی شهرداری باید برای تراکم ساختمانی و سطح اشغال و کاربری براساس چه ضوابطی اقدام کند؟ به عنوان مثال اگر کاربری طرح تفصیلی ملک تاسیسات شهری باشد اما مالک خواهان احداث کاربری مسکونی باشد شهرداری برای صدور پروانه باید مطابق چه ضوابطی تعداد طبقات و سطح اشغال پلاک را تعیین کند؟
جواب:
✔️ شهرداری می بایست اعطال تراکم پایه نماید. تراکم پایه که در طرح تفصیلی هر شهر جداگانه و‌ مجزی تعیین شده و قانونی کلی ندارد.
تراکم پایه در شهر سنندج ۱۲۰ درصد بوده یعنی در چنین شرایطی صرفا مجوز احداث بنا در دو طبقه با کاربری موجود قابل اعطا است و شهرداری سنندج در تخلفی آشکار مجوز ساخت ۵ طبقه مسکونی را در زمینی با کاربری فضای سبز و تاسیسات شهری صادر کرده است.
مسوولیت پیگیری چنین تخلفی که به تضییع حقوق عامه می انجامد با چه کسانی است؟ دستگاه های نظارتی چه اقدامی در این خصوص انجام خواهند داد؟
نشریه تخصصی راهساز پیگیر تصمیمات در این خصوص خواهد بود و نتیجه اقدامات دستگاه های مختلف را به اطلاع مخاطبان و افکار عمومی خواهد رساند.
مشاور حقوقی؛
امید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری