بهمن مرادنیا استاندار کردستان: “خیابان فردوسی را بهترین مسیر در سنندج برای تبدیل به پیاده‌راه عنوان و یادآور شده که پیش‌تر در این خصوص به مردم وعده داده بودیم، بنابراین باید بدون واهمه از تغییر، به این...
1399/1/21    
بازدید: 515
⭕️ طرح پیاده راه خیابان فردوسی در تنگنای انفعال شهردار سنندج
بهمن مرادنیا استاندار کردستان:
“خیابان فردوسی را بهترین مسیر در سنندج برای تبدیل به پیاده‌راه عنوان و یادآور شده که پیش‌تر در این خصوص به مردم وعده داده بودیم، بنابراین باید بدون واهمه از تغییر، به این وعده عمل کنیم”
محمد صدیق ثابتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان:
“در خصوص محل اعتبار این پروژه موافقت شده و طرح آماده اجرا است، آمادگی همکاری در حوزه مطالعات ترافیکی را داریم. این طرح منتظر تحویل و اجرا توسط شهرداری سنندج است”
و اما طرح پیاده راه فردوسی که مطالعات آن مدتهاست به انجام رسیده و محل اعتبار ۶ میلیارد تومانی نیز برای آن از محل اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر گرفته شده است همچنان به دلیل ضعف شهرداری سنندج ؛ مسکوت مانده است؛ این در حالی است که این طرح از جمله طرح های متوقف شده شهری مورد تاکید استاندار کردستان کردستان بوده و بارها بر ضرورت اجرای آن تاکید شده است. این طرح علی رغم آمادگی برای اجرا ماه ها است که منتظر اقدام شهرداری در خصوص ساماندهی دستفروشان و جانمایی خطوط تاکسی در خیابان فردوسی سنندج است.
«ناتوانی شهرداری سنندج در ساماندهی یک خیابان» علی رغم وعده های متعدد را می توان نمود انفعال و ضعف مدیریت شهری در مرکز استان کردستان دانست. اگر چه ساماندهی دستفروشان نیاز به همکاری و هم آهنگی دستگاه های مختلف دارد و همواره شهرداری سنندج عدم موفقیت در ساماندهی دستفروش ها را حاصل عدم همکاری نهاد های دیگر  می داند اما در این مورد بخصوص «حمایت و تاکید چندین باره بالا ترین مقام اجرایی استان» بیش از پیش شهرداری سنندج را در مظان اتهام «انفعال و ناتوانی» قرار می دهد.