اولین جلسه بازنگری طرح با محوریت “ارتقای مشخصات گردنه صلوات آباد سنندج” با حضور مشاور طرح، اعضای کمیسیون، رسانه تخصصی راهساز و به ریاست مهندس عطا... ایرانمنش معاونت مهندسی و ساخت راه های استان در محل اداره...
1399/1/18    
بازدید: 306
⭕️ اولین جلسه “کمیسیون بررسی و ارتقای مشخصات هندسی طرح چهار خطه گردنه صلوات آباد سنندج”
برگزار شد
اولین جلسه بازنگری طرح با محوریت “ارتقای مشخصات گردنه صلوات آباد سنندج” با حضور مشاور طرح، اعضای کمیسیون، رسانه تخصصی راهساز و به ریاست مهندس عطا... ایرانمنش معاونت مهندسی و ساخت راه های استان در محل اداره کل راه و شهرسازی کردستان برگزار شد.
در پی مجموعه ای از انتقادات در خصوص مشکلات و ضعف ایمنی طرح چهارخطه گردنه صلوات آباد در چند سال گذشته از سوی رسانه تخصصی راهساز، در بازدید دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی بازنگری و ارتقای مشخصات این طرح به منظور افزایش ایمنی مورد توجه قرار گرفت.
پس از دستور استاندار کردستان و پیگیری ‌اکید معاونت هماهنگی امور عمرانی استان بر ضرورت توجه به اولویت ایمنی در این پروژه؛ به دستور مدیرکل راه و شهرسازی استان؛ کمیسیونی جهت بررسی طرح و بازنگری در جهت ارتقای مشخصات این پروژه تشکیل و شروع به کار کرد.
در نخستین جلسه این کمیسیون پیشنهاد های مشاور طرح برای واریانتی در مجاور تونل دوم که در حالت موجود دارای قوسی به شعاع کمتر از هفتاد متر می باشد؛ مورد تشریح قرار گرفت. تصمیم این کمیسیون جهت تکمیل گزارش مشاور طرح به جلسه آتی در هفته آینده موکول گردید.
نتیجه کار این کمیسیون به افزایش ایمنی در پرتردد ترین محور استان کردستان منجر خواهد گردید.