.پرسش هایی از شهردار سنندج -حشمت اله صیدی- و اعضای محترم شورای اسلامی این شهر در خصوص فعالیت های انجام شده در “کوچکه ره ش” به قلم دکتر هیوا حسینی:
1399/1/16    
بازدید: 698
.پرسش هایی از شهردار سنندج -حشمت اله صیدی- و اعضای محترم شورای اسلامی این شهر در خصوص فعالیت های انجام شده در “کوچکه ره ش” به قلم دکتر هیوا حسینی:
• آقای شهردار؛ چرا در “کوچکه ره ش” با توجه به عدم وجود مجوز دیوار چینی، از اقدامات خلاف پروانه جلوگیری نشد؟
• با وجود چنین تخلف محرزی به نسبت پروانه صادر شده، چرا به جای اینکه پرونده را به ماده 100 ارجاع دهید، پروانه را تمدید نمودید؟ آن هم در بهمن ماه، آیا این خطا بخشودنی است؟  
• اعضای محترم شورای شهر سنندج‌ چرا تا پایان دیوار چینی سکوت کردید؟
• شورای محترم چرا با مصوبه ای قانونی، شهردار را ناچار به باطل کردن پروانه ننمودید؟ آن هم پروانه ای که بر خلاف ضوابط و برخلاف قوانین و مصوبه های لازم و بدون پیوست مطالعاتی صادر شده بود.
• اعضای محترم شورا چرا مانع تمدید پروانه ی غیر قانونی نشدید؟ چرا شهردار را مجبور به ارسال پرونده به ماده ۱۰۰ ننمودید؟ مگر نماینده شورا یکی از سه نفر امضاء کننده حکم ماده 100 نیست؟ و یا چرا به صورت رسمی از شهردار طرح سوال نشد؟
• پروژه ای که بدون مطالعات مکان یابی و بدون مرجع صلاحیت دار مکان یابی، محل آن تعیین شده است، چگونه صلاحیت صدور یا تمدید پروانه را دارد؟  این انتخاب حاصل مطالعات کدام شرکت مشاور است؟
• شهردار محترم؛ شما که موظف به اجرای طرح جامع و تفضیلی شهر هستید چگونه طرحی به این وسعت که مورد تائید شورای عالی شهرسازی واقع نشده بود پروانه صادر و تمدید کردید؟
✍️ هیوا حسینی