تداوم بلاتکلیفی چندین ساله و نصب کرکره بر ورودی های پل عابر پیاده میدان اصلی شهر سنندج
1399/1/3    
بازدید: 546
غول فلزی نامبارک میدان آزادی سنندج، سمبل تحقیر شهروندان سنندجی توسط مدیریت شهری
 تداوم بلاتکلیفی چندین ساله و نصب کرکره بر ورودی های پل عابر پیاده میدان اصلی شهر سنندج
 این سازه نامانوس و ناکارآمد که ساخت آن هشت سال پیش در میان مخالفت های منتقدان کلید زده شد همچنان همچون سمبل تحقیر شهروندان سنندجی در میدان اصلی این شهر خود نمایی می کند.
اگر چه چند شهردارِ سنندج از پله های برقی این پل شکست خوردند! اما اقدام مدیریت کنونی در نصب “کرکره های برقی درجه یک” بر ورودی های پل و “حل ریشه ای مشکل پل عابر پیاده” داستان دیگری است.
حدیث برخورد مدیریت شهری کنونی با مشکلات این پل، تنها داستان برخورد با مشکلات یک سازه آشفته و نامانوس نیست بلکه حکایت نگرشی بیگانه با تخصص، فاقد روحیه مسوولیت پذیری و البته دور از احترام به حقوق شهروندان است.
آبان ماه ۹۷ ریحانی فرد معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج در مطلبی با عنوان “پایانی برای مشکلات پله برقی های پل عابر پیاده سنندج” (کورد تودی) اعلام می کند؛ “شهرداری به طور جدی مشغول بازسازی و بهبود شرایط این پل عابر پیاده است” و مدتی بعد بر ورودی پله های برقی این پل کرکره درجه یک نصب می شود! چنین شرایطی را در خوش بینانه ترین حالت چه می توان تعبیر کرد جز  فرار از مسوولیت و بی توجهی به افکار عمومی.
انتظار می رود مدیریت شهری در مرکز یک استان در مواجهه با چنین مشکلاتی، ضمن کمک از متخصصین، مسوولانه و مبتنی بر “احترام به حقوق شهروندان” تصمیم گیری و اقدام نماید.