⭕ برخی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج که حتی روز جهانی چپ دست ها را نیز برای صدور بیانیه و تبریک از دست نمی دهند؛ چرا در خصوص موضوع “کوچکه ره ش” مطلقاً ساکت هستند.
1398/12/16    
بازدید: 357
⭕ برخی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج که حتی روز جهانی چپ دست ها را نیز برای صدور بیانیه و تبریک از دست نمی دهند؛ چرا در خصوص موضوع “کوچکه ره ش” مطلقاً ساکت هستند.
1⃣ محتوی جواز صادر شده از سوی شهرداری سنندج برای “کوچکه ره ش” (محل اجرای پارک علم و فن آوری) چیست؟
2⃣ آیا مساحت و نوع فعالیت در حال انجام منطبق بر حدود اشاره شده در مجوز شهرداری است؟
3⃣ اگر پارک از حدود مجوز قانونی صادر شده [در صورت وجود و اعتبار] خارج شده باشد، متولی قانونی توقف عملیات و تخریب تخلفات احتمالی صورت گرفته چه دستگاهی است؟
موافقان پروژه احداث پارک علم و فن آوری را گامی مهم در توسعه استان کردستان می دانند در مقابل، مخالفان به ساخت و ساز در “کوچکه ره ش” به عنوان یک نماد طبیعی و فرهنگی، معترض بوده و خواهان تغییر در جانمایی این طرح هستند و به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص حفاظت از تپه های شهر سنندج استناد می کنند، در این میان اما آنچه سوای سرنوشت “کوچکه رش” قابل تامل است قایم شدن چندین نفر از نمایندگان مردم در شورای شهر سنندج در پشت سکوت و انفعالی آشنا و همیشگی است.
🔲 آقایان حمایتگر شورای شهر سنندج که هیچ فرصتی  [حتی روز جهانی چپ دست ها] را برای صدور بیانیه و تبریک و تهنیت از دست نمی دهند، چرا در خصوص موضوع “کوچکه ره ش” به عنوان یک چالش و مطالبه عمومی کمترین واکنشی نداشته و مطلقا ساکت هستند؟ آیا اعلام نظر بزرگواران پیش نیازی دارد؟ و یا اینکه اهمیت این موضوع را در حد اعلام نظر خود نمی دانند؟
‌🔲 و اما شهردار نمونه و موفق سنندج که با شبکه تبلیغاتی گسترده و البته فاقد تخصص از بدیهی ترین فعالیت ها، همچون نظافت سطل های زباله گزارش تهیه کرده و ضمن توهین به شعور شهروندان، به عنوان “فعالیت قابل طرح” شهرداری مرکز استان منتشر می نماید! چرا در خصوص موضوع مطالبه چندین سمن و گروه کوهنوردی در “کوچکه ره ش” به عنوان یکی از مطالبات شهروندان سکوت کرده و به عنوان نهاد صادر کننده جواز در مقابل تخلفات احتمالی، گزارشی در جهت شفاف سازی و اعلام موضع تهیه و منتشر نمی نماید؟