حدود یکسال پیش احداث چند باب مغازه با سو استفاده از قانون توسط آموزش و پرورش استان کردستان در میدان آزادی شهر سنندج انجام گرفت.
1398/11/27    
بازدید: 219
🔴 برخورد دوگانه شهرداری سنندج با متخلفین حوزه ساخت و ساز  
◀️ حدود یکسال پیش احداث چند باب مغازه با سو استفاده از قانون توسط آموزش و پرورش استان کردستان در میدان آزادی شهر سنندج انجام گرفت.
⚫️ آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده۲ـ تغییر کاربری موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد. اداره کل آموزش و پرورش استان موظف است ظرف (۴۸) ساعت پس از تأیید شورای آموزش و پرورش استان، نسبت به اعلام پیشنهاد تغییر کاربری املاک و فضاهای موضوع این آیین‏نامه به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. کمیسیون مذکور ظرف یک ماه پس از تاریخ اخذ درخواست، بررسی و تصمیم خود را به دبیر شورای آموزش و پرورش استان ابلاغ می‌نماید.
⚫️ بر اساس این قانون، موافقت تغییر کاربری برای آموزش و پرورش الزاما می بایست به تصویب کمیسون ماده ۵ استان رسیده و سپس مطابق مجوز کمیسون جواز  شهرداری صادر گردد.
⚫️ متاسفانه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان بدون موافقت کمیسون ماده ۵ و بر اساس توافق صورت گرفته بین معاونت شهرسازی شهرداری و اداره آموزش و پرورش بدون اقدام به احداث چند باب واحد تجاری در میدان اصلی شهر سنندج نمود.
⚫️ علی رغم تخلف آشکار این اداره کل و صدور حکم کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تخریب ساخت و ساز غیر مجاز ( مغایر کاربری و فاقد پروانه) پس از گذشت یکسال همچنان حکم کمیسیون در این خصوص اجرا نگردیده است.
✔️ دلیل تعلل در رسیدگی به این تخلف آشکار در مرکز استان کردستان چیست؟ و چرا شهرداری سنندج در بیش از یکسال گذشته نسبت بع تخریب این ساخت و ساز سکوت کرده است؟