تعریض قطعه سوم کمربندی آبیدر به طول تقریبی یک کیلومتر را می توان یکی از شاهکار های شاخص مدیریت شهرداری سنندج دانست!
1398/11/17    
بازدید: 292
گند کاری فنی شهرداری سنندج در مسیر کمربندی آبیدر سنندج جان شهروندان را تهدید می کند
ریزش ترانشه های ناپایدار بر سر عابران و دوچرخه سواران
تعریض قطعه سوم کمربندی آبیدر به طول تقریبی یک کیلومتر را می توان یکی از شاهکار های شاخص مدیریت شهرداری سنندج دانست!
- کاهش عرض غیر قانونی و فاقد توجیه فنی این قطعه از ۳۶ متر به ۲۴ متر (که عواقب ترافیکی آن به دلیل فقدان کمربندی در این ضلع از شهر سنندج به روشنی قابل پیشبینی است)
- کیفیت نامناسب اجرا
-
- هزینه های زیاد این طرح
این قطعه را به شاخص سو مدیریت شهرداری سنندج بدل ساخته است.
اما جدای از مشکلات پیش روی این کار ضعیف، شیب نامناسب و غیر فنی ترانشه ها در این محور که همواره مورد انتقاد و هشدار منتقدین قرار گرفته، جان عابرین از این معبر  پر تردد پیاده روی شهر را تهدید می کند.
شهرداری سنندج که در سالهای اخیر در شانه خالی کردن از مسوولیت های مختلف تخصص ویژه یافته است.(مرگ یازده نفر در حادثه اتوبوس ترمینال سنندج و دهها حادثه دیگر که موجب مرگ و نقص عضو شهروندان شده است را متوجه خود نمی داند) این بار با احداث مسیر فاقد استاندارد به عنوان مسیر دو چرخه سواری در مجاورت ترانشه ای ناپایدار جان شهروندان را در معرض تهدیدی جدید قرار داده است.
موضوع ترانشه های ناپایدار در مجاورت این معبر جدی است و بی توجهی شهرداری سنندج در خصوص هشدار های داده شده از زمان آغاز این پروژه، کلیه مسوولیت های عواقب آتی را متوجه شهرداری سنندج می سازد.
این امید وجود دارد تا با مداخله مسوولین پیش از تکرار حوادث جبران ناپذیر گذشته در خصوص ایمن سازی این مسیر پیاده روی دارای اهمیت اقدام گردد