«کدام معذورات و مناسبات حضرات ساکت شورای شهر سنندج را در مقابل چنین تخلفی ‌و دیگر قصورات شهرداری ساکت کرده است؟»
1398/11/10    
بازدید: 298
«کدام معذورات و مناسبات حضرات ساکت شورای شهر سنندج را در مقابل چنین تخلفی ‌و دیگر قصورات شهرداری ساکت کرده است؟»
🔴 وظایف شهرداری سنندج‌ در خصوص حریم شهر چیست؟
بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، علاوه بر تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی، كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر از جمله وظایف شهرداری ها است.
با وجود تعریف صریح قانونی در این خصوص و علی رغم تصویب طرح ویژه ساماندهی تپه های سنندج توسط «شورای عالی معماری و شهرسازی ایران» در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۲ به عنوان سند بالا دستی و فقدان پروانه دیوار چینی، شهرداری سنندج در برابر این تعرض آشکار و تخلف صورت گرفته تنها به یکبار مراجعه جهت رفع مسوولیت اقدام نموده و پس از آن شاهد منفعل این تخلف آشکار بوده است.
انفعال شهرداری سنندج در برابر ساخت و ساز فاقد مجوز در «کوچکه ره ش سنندج» تخطی از وظایف صریح این شهرداری محسوب می شود و سکوت مطلق برخی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در مقابل این تخلف گسترده که به نیت تصرف غیر قانونی ده ها هکتار از اراضی حریم شهر صورت گرفته،   جای تاسف و سوال است. کدام معذورات و مناسبات حضرات ساکت شورای شهر سنندج را در مقابل چنین تخلفی ‌و دیگر قصورات ساکت کرده است؟