شهرداری مردم را به ساخت و ساز خلاف دعوت می کند.
1398/9/12    
بازدید: 425
اصلاح ماده100 در دستور کار کارگروه ویژه کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت در این اصلاحات خواسته شده که ماده 100 از تفسیرپذیر بودن خارج شود و مشخصاً اعلام شده اگر کسی  بر جواز صادرشده طبقه اضافی بسازد، بایدتخریب شود مطابق این قانون درکمتر از دو درصد موارد آن هم در شرایط بسیار خاص، جریمه اخذ می شود؛ در واقع 98 درصد بندها و مصادیق این اصلاحیه به سمت جمع آوری، تخریب، اعاده و تعطیلی می رود و این امر به معنای ایجاد یک وحدت رویه در کل کشور است.
ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس: بسیاری از فسادهای شهری مرتبط با کمیسیون ماده 100شهرداری ها است، طبق کمیسیون ماده 100اگر فردی مالک ملکی باشد و خلاف پروانه ساخت اضافه ساخت داشته باشد و یا تغییری در ساخت بدهد به کمیسیون ماده100 ارجاع داده می شود که در این کمیسیون هم معمولاً به جریمه نقدی منتهی می شود. این امر به منبع درآمد شهرداری ها بدل شده و شهرداری ها به عمد تخلف سازی را ترویج می دهند به دلیل اینکه از این طریق پول بیشتری دریافت میکند، شهرداری ها مردم را به ساخت و ساز خلاف راهنمایی می کنند.