شماره 9 نشریه تخصصی راهساز ایران(رسا)

شماره 9 نشریه تخصصی راهساز ایران(رسا)

*مدیریت رانتی در حوزه شهرسازی *میزان تحقق پذیری طرح های فرادستی *کارت قرمز به کیفیت پروژه های شهرداری ها *بیش از 1400کیلومتر راه روستایی و بین شهری در دست اجرا

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر