نشریه تخصصی راهساز

نشریه تخصصی راهساز

ویژه نامه کردستان (آذر ماه ۹۸) نشریه تخصصی راهساز منتشر شد! ⁃ بد اخلاقی های آبی در کردستان ⁃ ضرورت بازنگری در سیاست های وزارت نیرو در موضوع آبهای استان ⁃ سد سازی؛ چالش ها و راهبرد ها ⁃ باید ها و نباید های انتقال آب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر