حذف ایران از معادلات ترانزیتی

حذف ایران از معادلات ترانزیتی

فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران " ایران باید نگاهی مجدد به روابط دیپلماسی داشته باشد تا بتواند از امکانات و فرصت‌های ترانزیتی خود استفاده کند. مقیمی در این باره می‌گوید اولین قطار ترکیه...

اطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران " ایران باید نگاهی مجدد به روابط دیپلماسی داشته باشد تا بتواند از امکانات و فرصت‌های ترانزیتی خود استفاده کند. مقیمی در  این باره  می‌گوید اولین قطار ترکیه به چین حرکت خود را شروع کرده ولی ایران را در این مسیر حذف کردند.
به گفته مقیمی قطار ترکیه به چین از گرجستان و آذربایجان عبور کرده و سپس با گذشتن از کناره دریای خزر از قزاقستان وارد چین می‌شود. او گفته است چند کشور و دو قاره از این مسیر ریلی استفاده می‌کنند ولی ایران از این مسیر حذف شده است و ما باید "فکری به حال روابط خارجیمان بکنیم

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر