لایحه موافقت‌نامه ارتباط بین‌المللی راه آهن بین ایران و افغانستان به مجلس رفت

لایحه موافقت‌نامه ارتباط بین‌المللی راه آهن بین ایران و افغانستان به مجلس رفت

لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن» با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

ایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین‌‌‌المللی راه‌‌آهن» که در جلسه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
با توجه به اهمیت بهره‌گیری از خدمات ریلی در مبادله کالا و حمل و نقل مسافر و نظر به آثار مثبت آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری‌ها بین دو کشور ایران و افغانستان و با عنایت به ضرورت تأمین شرایط حقوقی لازم برای توسعه ارتباط بین‌المللی راه آهن در قلمرو دو کشور، این لایحه به تصویب رسید.
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه‌‌آهن مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌‌شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر