طرح سوال قانونی شوراي شهر از حشمت الله صیدی شهردار سنندج

طرح سوال قانونی شوراي شهر از حشمت الله صیدی شهردار سنندج

سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج (علی پژگول؛ سید انور رشیدی و فرزاد زارعی) که پیشتر از تذکر به شهردار سنندج با مهلتی ۲۰ روزه به رسانه ها خبر داده بودند؛ امروز در ۲۵ بند طرح سوال قانونی از شهردار...

در این متن (متن سوالات) از شهردار سنندج با عنوان “شعار گرا و فاقد عمل” یاد شده از موارد مختلفی از جمله عدم شفافیت مالی و ضعف در حوزه های مختلف عملکرد؛ شهردار مورد پرسش قرار گرفته و شهردار سنندج در مهلت قانونی مکلف به پاسخگویی است.
متن کامل سوال در ادامه خبر ...
 طرح سوال قانونی شوراي شهر از حشمت الله صیدی شهردار سنندج

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر