مصاحبه ها

رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در ۹ ماهه سال جاری

رئیس کل دادگستری استان کردستان از رفع تصرف بیش از ٥۹۳ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در ۹ ماهه سال ۱٤۰۰...

مصاحبه با دکتر بختیار بهرامی

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

مصاحبه با مهندس کامران خرم

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای

مصاحبه با دکتر هوشنگ دباغ

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان