کیفیت خدمات و فضای سبز پارک کودک سنندج

گزارش رسانه راهساز در خصوص کیفیت خدمات و فضای سبز پارک کودک سنندج

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر