گزارش دیدبان راهساز از بازدید اعضای کمپین مطالبه آب مطلوب از تصفیه خانه سنندج

طی بازید از تصفیه خانه آب شهر سسندج مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در گفتگو با خبرنگار رسانه تخصصی راه ساز در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای بهبود کیفیت آب شرب سنندج اظهار داشت: به دنبال تغییراتی...

طی بازید از تصفیه خانه آب شهر سنندج مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در گفتگو با خبرنگار رسانه تخصصی راه ساز در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای بهبود کیفیت آب شرب سنندج اظهار داشت: به دنبال تغییراتی که در طعم و بوی آب شرب سنندج به دلیل تغذیه گرایی و رشد جلبک ها در سد قشلاق ایجاد شد، اقداماتی برای کاهش طعم و بو و ارتقاء گوارایی آب شرب انجام شده است.
محمد حسین محمدی گفت: باید عواملی کە موجب تغذیه گرایی در سد قشلاق می شود کنترل گردد و باید در زمینه کشاورزی استفاده از کود و سموم، در زمینه دامداری پسماندهای دامی و در بحث صنایع پس آب صنعتی مدیریت شود و این کاری فرا حوزه ای می باشد.
وی به ارتقاء تصفیه خانه آب سنندج اشاره کرد و گفت: سامانه ازن زنی تصفیه خانه با هزینه ای ۱۰ میلیارد تومانی راه اندازی شده و برای بازسازی فیلترها هم ۱و نیم میلیارد تومان هزینه شده است و همچنین اقداماتی برای ارتقاء تجهیزات و فرآیند نیز انجام شده است.
محمدی به راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب سنندج اشاره کردو افزود: فاضلاب روستای سراب قامیش که نزدیکترین روستا در حوزه سدقشلاق است به تصفیه خانه فاضلاب سنندج منتقل می شود که فاز اول آن پمپاژ به پایین دست سد می باشد قطعا تا پایان سال ۹۹ بهربرداری خواهد شد، همچنین انتقال فاضلاب روستای حسین آباد به همین تصفیه خانه در دستور کار قرار دارد.
وی اذعان داشت: فاضلاب شهر سنندج در حال حاضر عمده آن جمع آوری می شود و انتقال خط فاضلاب نواحی منفصل همچون حسن آباد در حال اجرا می باشد و بیشترنواحی حاشیه شهر نیز به خطوط اصلی و فاضلاب تصفیه خانه منتقل می شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در ادامه گفت: برای تصفیه کامل فاضلاب نواحی یاد شده و قطع ورودی به رودخانه، برنامه ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب سنندج در دست اجرا می باشد و این پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و براساس برنامه ی موجود در وزارت نیرو منابع مالی این پروژه در سال ۱۴۰۰ تامیین و به بهربرداری برسد.
محمدی به پروژه انتقال آب از سامانه آزاد به تصفیه خانه سنندج اشاره و عنوان کرد: برای انتقال مستقیم آب به تصفیه خانه سنندج به ۳۰کیلومتر خط انتقال نیاز است که ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد اولیه آن است و به عنونان یک پروژه در ردیف بودجه ۱۴۰۰ اضافه شده است و از سوی مجری پروژه برای اجرای آن ۲ سال زمان پیشبینی شده است.
با انتقال آب از سد آزاد و رفع تغذیه گرایی سد قشلاق مسئله آب شرب سنندج برطرف خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه برنامه ای برای ایجاد خط مستقل و تفکیک آب شرب از آب کشاورزی دارید، گفت: از قبل مطالعاتی برای این پروژه انجام شده و بخشی از منابع مالی آن تامین گردید که به خرید لوله اختصاص داده شد و جزءبرنامه کاری ما می باشد و اجرای آن می تواند ۲ حوزه را اطمینان بخش تر کند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر