وضعیت نامناسب پلاک گزاری درختان سطح شهر سنندج

پ.ن: تاریخ درج شده در این فایل تصویری(99/05/22) تاریخ تصویربرداری کلیپ می باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر