مقالات

ضعف مزمن در حوزه مدیریت آبهای استان

مدیریت آبهای کردستان در دو حوزه “کمی و کیفی” مورد انتقاد است

کشورهای عربی از طریق راه‌آهن ایران به چین می‌رسند

راه‌آهن شلمچه - بصره دروازه جدیدی برای صادرات ایران خواهد بود

کرونا و آمار تلفات حوادث جاده ای

تا چه میزان شرایط کرونایی به عنوان یک تجربه عینی می تواند دراستای تدوین و اجرای سیاست های اصلاح الگوی...

استراتژی آبی ترکیه علیه ایران

در‌ سال ١٩٩٢ دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک روی رود فرات که ظرفیت آن معادل ٦٥٠ سد ایرانی بود، عملاً...